Om huvudmannaskap i BeFo

BeFos huvudmän är intressenter i bergbranschen och representerar en stor bredd. Bland huvudmännen återfinns beställare, entreprenörer, konsulter, leverantörer, gruvbolag och forskare med intresse att utveckla bergbranschen. BeFo är en del i ett kompetent och omfattande nätverk inom akademi, industri och bland anläggningsägare.

Huvudmän

WSP
Stiftelsen Bergteknisk Forskning - Om huvudmannaskap i BeFo - ctl00_f_tyrens-cmyk-black-small-png_listimg
Trafikverket
TeliaSonera
Swerea Kimab
Sweco
SLL
SKB
Skanska
Sika
SGU
SGI
Sandvik
Stiftelsen Bergteknisk Forskning - Om huvudmannaskap i BeFo - ctl00_f_ri-se-cbi-jpg_listimg
Ramböll
Pöyry
Stiftelsen Bergteknisk Forskning - Om huvudmannaskap i BeFo - ctl00_f_norconsult-jpg_listimg
Stiftelsen Bergteknisk Forskning - Om huvudmannaskap i BeFo - ctl00_f_nitro-jpg_listimg
NCC
LTU
LKAB
KTH
Stiftelsen Bergteknisk Forskning - Om huvudmannaskap i BeFo - ctl00_f_itasca-jpg_listimg
Stiftelsen Bergteknisk Forskning - Om huvudmannaskap i BeFo - ctl00_f_golder-jpg_listimg
Stiftelsen Bergteknisk Forskning - Om huvudmannaskap i BeFo - ctl00_f_gma-jpg_listimg
Geosigma
Stiftelsen Bergteknisk Forskning - Om huvudmannaskap i BeFo - ctl00_f_gecon-jpg_listimg
Energiforsk
Stiftelsen Bergteknisk Forskning - Om huvudmannaskap i BeFo - ctl00_f_edz-jpg_listimg
Chalmers
cementa
Lunds unv.
Bergab
Besab
Stiftelsen Bergteknisk Forskning - Om huvudmannaskap i BeFo - ctl00_f_atlascopco-jpg_listimg
Stiftelsen Bergteknisk Forskning - Om huvudmannaskap i BeFo - ctl00_f_af-jpg_listimg