Om BeFos utlysningar, ansökningsformulär , villkor och slutrapportering

Medel till att driva forskningsprojekt, utveckling och innovation inom området bergteknik kan sökas hos BeFo. 

Ansökningarna ska relatera till BeFos forskningsprogram för 2017-2020. Ladda ner senaste version av projektansökningsformuläret.

Kommande datum för inlämning av projektförslag eller projektidéer är:
2018-12-30
2019-04-08
2019-09-02
2019-12-30

 

Vad kan sökas?

Medel till att driva forskningsprojekt, utveckling och innovation inom området bergteknik kan söka...

Läs mer

Hur söka medel inom ordinarie utlysningar

BeFos forskningsprogram 2017 - 2020 ligger till grund för utlysningarna. I programmet g...

Läs mer

Idéförslag

Du kan skicka ett idéförslag till BeFo. Ett idéförslag är ett förberedande steg till projektförsla...

Läs mer

Hur söka stöd till examensarbete

BeFo är positiva till exjobb inom det bergtekniska området och kan bidra med ekonomiskt stöd för k...

Läs mer

Villkor och regler

Till varje beviljat projekt följer en formell beställning

Läs mer

Rapportering av projekt

Avslutade forskningsprojekt redovisas i en rapport samt en "kortversion" som projektutföraren sk...

Läs mer